Vapaaehtoistoiminta
ja vertaistuki

kokkailua

Vapaaehtoisuus on oleellinen osa A-kiltatoimintaa. Vapaaehtoiset pitävät A-killan pyörät pyörimässä. He ovat usein edistyneitä toipujia, joilla on voimia ja halua auttaa muita. Toimet voivat olla pieniä tai isoja, kertaluonteisia tai pidempään jatkuvia.
Vapaaehtoistoiminta hyödyttää sen kaikkia osapuolia. Luottamus ja vastuu tekee hyvää kaikille. Ihminen saa uusia taitoja, kokemuksia, kokee iloa ja tutustuu ihmisiin. Oma hyvinvointi karttuu yhteistyön myötä.
Uusille vapaaehtoisille annamme perehdytystä A-kiltatoimintaan ja vapaaehtoistyöhön.
 Tuemme ihmisiä ohjauksen, virkistyksen ja koulutuksen keinoin.

Vapaaehtoistehtäviä ovat muiden muassa:

toimipaikkojen aukiolosta huolehtiminen

puutarhatehtävät, talkoo-, remontointi- ja keittiöapu

kuljetukset ja ruuan valmistus

vertaistuki- ja ryhmätoiminta

A-kiltainfotilaisuuksien järjestäminen 

Et ole yksin

ruohonleikkaaja

Vertaistuki on antamista ja saamista.
 A-killan ilmainen vertaistuki on päihteetöntä, vapaaehtoista ja monimuotoista avuntarjoamista päihde- ja mielenterveysongelmiin, ja muihin elämää koskettaviin kysymyksiin. Vertaistuki on tukea ihmiseltä ihmiselle tasa-arvoisessa vuorovaikutuksessa. Kuka vain voi olla vertainen – tärkeintä on halu kuunnella ja jakaa omia kokemuksia toisten hyväksi.
A-kiltatoiminnassa vertaisuutta voi kokea satunnaisissa kohtaamisissa tai kokoontumisessa ryhmän kesken. Vertaistoimintaa voi tapahtua kasvokkain, puhelimitse tai verkon välityksellä. Yhteisöllisyyden kokemus rakentuu samaistumisen, luottamuksen, ymmärryksen ja rohkaisun varaan. 
Vertaistuesta saa konkreettista apua, tietoa, uusia näkökulmia ja ymmärrystä asioihin. Se auttaa ymmärtämään omaa kokemusta ja tuo tunteen, ettei ole tilanteessa yksin. Kokemusten jakaminen luottamuksellisessa ilmapiirissä lievittää ahdistusta, poistaa pelkoja ja luo toivoa. Vertaistuki tuo helpotusta syyllisyyden ja häpeän kokemiseen.
 Kiltaohjaajat organisoivat toimintaa ja killan arkea yleisestikin.

Jaana Pohjola, kiltaohjaaja
+358 50 475 6895

jaana.pohjola@vantaan-a-kilta.fi

Tomi Holmikari, kiltaohjaaja (Löydöstuvan vastaava)
+358 5055 19 663

tomi.holmikari@vantaan-a-kilta.fi

Tony Vekki
Vertaisohjaaja (infotilaisuudet, jalkautuva vertaistuki)
Puh. +358 50 324 1848
tony.vekki@vantaan-a-kilta.fi

Vapaaehtoisen puhelin (iltaisin ja viikonloppuisin)
+358 46 528 3461

a-kilta-logo

Villa Grönberg, Römperi

Jokiniemenkatu 9
01370 Vantaa
avoinna ma-pe klo 8-16

Löydöstupa

Löydöstie 4 D
01600 Vantaa
Avoinna ti, ke ja to klo 9-15
(muina aikoina satunnaisesti vapaaehtoisvoimin)

STEA+logo
vantaa-logo