KAP Vantaa

KAP Vantaa on Vantaan A-kilta ry:n hallinnoima sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen rahoittama yhteiskehittämishanke (STEA 2020-2023). Hankkeen tavoitteena on asiakasosallisuuden vahvistaminen ja käyttäjälähtöinen palveluiden kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla kokemusasiantuntijatoiminnan avulla.

Yhteiskehittämishanke perustuu kumppanuuksille. Keskeisimmät hankekumppanit ovat Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sote-palvelut (vuosina 2020−2022 Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala) sekä sote-alan kehittämishankkeet. Muita kumppaneita ovat Koulutetut Kokemusasiantuntijat KoKoA ry, joka on ollut kehittämässä hankeideaa, ja jonka koulutus- ja palkkiosuosituksia hankkeessa sovelletaan, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, A-kiltojen Liitto ry, Tukihenkilötyö ry, Hyvät Tuulet ry sekä Rikosseuraamuslaitos. Mainitut tahot muodostavat hankkeen ohjausryhmän.

Hankkeessa on koulutettu kokemusasiantuntijoita Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kokemusasiantuntijatehtäviin, sekä asiakastyöhön että palveluiden kehittämis-, suunnittelu- ja arviointitehtäviin, ja luotu Kokemusasiantuntijapankki, jonka avulla kokemusasiantuntijayhteistyö on palveluille helppoa.

KAP Vantaa -hanke tarjoaa kokemusasiantuntijapankkiin kuuluville kokemusasiantuntijoille ammatillisen kasvun ja työssä jaksamisen tukea järjestämällä lisäkoulutuksia ja vertaismentorointia. Kokemusasiantuntijapankin asiantuntijapooli tarjoaa kokemusasiantuntijoille lisäksi yhteisön tuen ja mahdollistaa omakohtaisen kokemusasiantuntijuuden kehittymisen jaetuksi kokemusasiantuntijuudeksi.

Kokemusasiantuntijapankin tilauslomakkeeseen pääset tästä linkistä: https://kapvantaa.fi/tilaukset/

Yhteystiedot:

Riikka Hyvärinen, hankepäällikkö
+358 50 320 1285
riikka.hyvarinen@vantaan-a-kilta.fi

Katja Perttunen, hanketyöntekijä
+358 50 551 9667
katja.perttunen@vantaan-a-kilta.fi

Nina Osenius, hanketyöntekijä
+358 50 321 1577
nina.osenius@vantaan-a-kilta.fi

a-kilta-logo

Villa Grönberg, Römperi

Jokiniemenkatu 9
01370 Vantaa
avoinna ma-pe klo 8-16

Löydöstupa

Löydöstie 4 D
01600 Vantaa
Avoinna ti, ke ja to klo 9-15
(muina aikoina satunnaisesti vapaaehtoisvoimin)

STEA+logo
vantaa-logo