A-kiltojen taustaa

a-kiltojen-taustaa

A-killat ovat rekisteröityjä, itsenäisiä yhdistyksiä, jotka tuottavat paikkakunnallaan päihdetoipujille vertaistukea ja päihteetöntä toimintaa. Toimintaan voivat osallistua kaikki päihdetoipujat, heidän läheisensä sekä toipumisen edistämisestä kiinnostuneet. Kaikkea A-kiltatoimintaa yhdistää kuusi arvoa: päihteettömyys, kokemuksellisuus, toiminnallisuus, vapaaehtoisuus, yhteisöllisyys ja yhteistoiminta. A-kiltatoiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

a-killan_ikkunat

Alkujaan A-killat olivat A-klinikoiden asiakkaiden asiakasjärjestöjä, mutta 1960- ja 1970-luvuilla niistä alkoi kehittyä itsenäisiä yhdistyksiä. Ensimmäinen A-kilta perustettiin Turussa vuonna 1962 nimellä Turun A-asiakas Ketju. A-killat perustettiin alkoholista eroon pyrkivien toimesta. Nykyisin toiminnassa on mukana myös muista riippuvuuksista eroon pyrkiviä.

Rekisteröityneinä yhdistyksinä A-kiltoja on Suomessa noin 90, joista aktiivisesti toimii noin 60. A-killat harjoittavat monipuolista yhteistoimintaa keskenään (aluetoiminta). A-killat ovat usein paikkakunnallaan oman kuntansa sosiaali- ja terveystoimen kanssa kiinteässä yhteistoiminnassa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus rahoittaa usein A-kiltojen hankkeita. Yleistä on, että A-kilta tarjoaa toimintakeskuksessaan palveluita (vertaistukiryhmät, ruokailu, harrastustoiminta yms.) kaikille niitä tarvitseville riippumatta yhdistyksen jäsenyydestä. Monella paikkakunnalla A-killan toimintakeskuksesta on muodostunut lähiseudun päihdetoipujien palvelupiste, josta löytyy monipuolista tukea arjenhallinnasta lähtien.

A-Kiltojen Liitto ry on A-kiltojen valtakunnallinen keskusjärjestö:
https://a-kiltojenliitto.fi/

Vantaan A-kilta ry on perustettu vuonna 1975, ja nykyään se palvelee erityisesti Vantaan ja Keravan hyvinvointialuetta.

a-kilta-logo

Villa Grönberg, Römperi

Jokiniemenkatu 9
01370 Vantaa
avoinna ma-pe klo 8-16

Löydöstupa

Löydöstie 4 D
01600 Vantaa
Avoinna ti, ke ja to klo 9-15
(muina aikoina satunnaisesti vapaaehtoisvoimin)

STEA+logo
vantaa-logo