Yhteystiedot

Täl­tä sivul­ta löy­dät toi­mi­pis­tei­dem­me ja hen­ki­lö­kun­tam­me yhteystiedot.

Itä-Van­taa / Vil­la Grön­berg (Röm­pe­ri)

Kil­ta­ko­ti / Asumispalvelut

Län­si-Van­taa / Löydöstupa

 

Seu­raa sivu­jam­me Face­boo­kis­sa! Siel­lä ajan­koh­tais­ta tie­toa muus­ta­kin toi­min­nas­tam­me mm. ret­ket, ryh­mät ja tapahtumat.

Tikkurila, A‑kilta Villa Grönberg (Römperi)

Vantaan A‑kilta ry
Jokiniemenkatu 9, 01380 Vantaa
045‑1616 838 arkisin klo 9–14
fax (09) 8516 8420
Jouni Hotti
toiminnanjohtaja
p. 045 1616 481

Merja Lipponen
toimistosihteeri
p. 045 1616 838
Iina Hirvonen
kiltaohjaaja
p. 050 301 2007
Kati Skyttä
yksilövalmentaja / kuntouttava työtoiminta
p. 050 360 2233
Petri Engblom
kiltaohjaaja
p. 050 4756 895
Vapaaehtoisen puhelin
p. 041 364 3559, iltaisin ja viikonloppuisin

Myyrmäki, Löydöstupa

Vantaan A‑kilta ry, Löydöstupa
Löydöstie 4 D, 01600 Vantaa
Iina Hirvonen
kiltaohjaaja
p. 050 301 2007
 
Löydöstupa on avoinna ma – pe klo 9 — 15

Kiltakoti, asumispalvelut

Kiltakoti, Asumispalvelut
Sydäntie 4 . 01400 Vantaa
Hanna Pusa-Pouramo
p. 040 750 7331
Kirsi Kivimäki ja Jesse Boström
p. 045 139 4855

Yhteystiedot

Römperi, Tikkurila

Van­taan A‑kilta ry, Joki­nie­men­ka­tu 9, 01370 Vantaa

A‑kilta Vil­la Grön­berg, ”Röm­pe­ri”,  on auki arki­sin klo 8–16 

Vapaa­eh­toi­sen puhe­lin 041–364 3559
Täs­tä nume­ros­ta voit arki­sin klo 16 jäl­keen var­mis­taa aukiolon.
Vii­kon­lop­pui­sin tie­dus­te­lut klo 12 jälkeen
Mikä­li nume­roon ei vas­ta­ta Röm­pe­ri on suljettu.

Löydöstupa, Myyrmäki

Van­taan A‑kilta ry, Löy­dös­tie 4D,
01600 Vantaa 

Löy­dös­tu­pa on auki
ma – pe klo 9 – 15

kotisivut: