Yhteystiedot

Täl­tä sivul­ta löy­dät toi­mi­pis­tei­dem­me ja hen­ki­lö­kun­tam­me yhteys­tie­dot.

Itä-Van­taa / Vil­la Grön­berg (Röm­pe­ri)

Kil­ta­ko­ti / Asu­mis­pal­ve­lut

Län­si-Van­taa / Löy­dös­tu­pa

 

Seu­raa sivu­jam­me Face­boo­kis­sa! Siel­lä ajan­koh­tais­ta tie­toa muus­ta­kin toi­min­nas­tam­me mm. ret­ket, ryh­mät ja tapah­tu­mat.

Tikkurila, A-kilta Villa Grönberg (Römperi)

Vantaan A-kilta ry
Jokiniemenkatu 9, 01380 Vantaa
045‑1616 838 arkisin klo 9–14
fax (09) 8516 8420
Jouni Hotti
Toiminnanjohtaja
p. 045 1616 481
Merja Lipponen
toimistosihteeri
p. 045 1616 838
Hanna Pusa-Pouramo
Yksilövalmentaja
p. 045 308 9007
Katja Tielinen
 työvalmentaja
p. 045 319 0555
Marko Hakkarainen
kiltaohjaaja
p. 050 414 6786
Petri Engblom
kiltaohjaaja
p. 050 4756 895
Valvojapuhelin
p. 041 364 3559, iltaisin ja viikonloppuisin

Kiltakoti, asumispalvelut

Kiltakoti, Asumispalvelut
Sydäntie 4 . 01400 Vantaa
Jari Kortsalo
p. 040 750 7331
Paula Natt
p. 045 139 4855

Myyrmäki, Löydöstupa

Vantaan A-kilta ry, Löydöstupa
Löydöstie 4, 01600 Vantaa
050 5151646
Löydöstupa on avoinna ti – to klo 10 – 14

Yhteystiedot

Römperi, Tikkurila

Van­taan A-kil­ta ry, Joki­nie­men­ka­tu 9, 01380 Van­taa

045‑1616 838 arki­sin klo 9–14

toimisto@vantaan-a-kilta.fi

A-kil­ta Vil­la Grön­berg, ”Röm­pe­ri”,  on auki arki­sin klo 8–16 (klo 20:een mah­dol­lis­ten vapaa­eh­tois­ten voi­mal­la) ja vii­kon­lop­pui­sin klo 12–18

Val­vo­ja­pu­he­lin 041–364 3559
Täs­tä nume­ros­ta voit arki­sin klo 16 jäl­keen var­mis­taa aukio­lon.
Vii­kon­lop­pui­sin tie­dus­te­lut klo 12 jäl­keen
Mikä­li nume­roon ei vas­ta­ta Röm­pe­ri on sul­jet­tu.

Löydöstupa, Myyrmäki

Van­taan A-kil­ta ry, Löy­dös­tie 4,
01600 Van­taa

045‑1616 838 arki­sin klo 10 — 14 

Löy­dös­tu­pa on auki ti – to klo 10 – 14

kotisivut: