Yhteystiedot

Täl­tä sivul­ta löy­dät toi­mi­pis­tei­dem­me ja hen­ki­lö­kun­tam­me yhteystiedot.

Itä-Van­taa / Vil­la Grön­berg (Röm­pe­ri)

Kil­ta­ko­ti / Asumispalvelut

Län­si-Van­taa / Löydöstupa

 

Seu­raa sivu­jam­me Face­boo­kis­sa! Siel­lä ajan­koh­tais­ta tie­toa muus­ta­kin toi­min­nas­tam­me mm. ret­ket, ryh­mät ja tapahtumat.

Tikkurila, A‑kilta Villa Grönberg (Römperi)

Vantaan A‑kilta ry
Jokiniemenkatu 9, 01380 Vantaa
045 1616 838 arkisin klo 9–14
 
Kati Skyttä
yksilövalmentaja / kuntouttava työtoiminta
p. 050 3725 727
Jonna Tiittola-Odijie
kiltaohjaaja / yksilövalmentaja / kuntouttava työtoiminta
p. 050 360 2233 / 050 5519 663
Vapaaehtoisen puhelin
p. 041 488 1310, iltaisin ja viikonloppuisin

Myyrmäki, Löydöstupa

Vantaan A‑kilta ry, Löydöstupa
Löydöstie 4 D, 01600 Vantaa
Jaana Pohjola
kiltaohjaaja
p. 050 475 6895

 
Löydöstupa on avoinna ma – pe klo 9 — 15

 

Katja Perttunen
kiltaohjaaja
p. 050 551 9667
 

Kiltakoti, asumispalvelut

Kiltakoti, Asumispalvelut
Sydäntie 4, 01400 Vantaa
Hanna Pusa-Pouramo
p. 040 750 7331
Kirsi Kivimäki
p. 045 139 4855
Iina Hirvonen
p. 050 301 2007

Muut yhteys­tie­dot

Kati Skyttä
VA toiminnanjohtaja
p. 050 3725 727

Merja Lipponen
toimistosihteeri
p. 045 1616 838

Yhteystiedot

Römperi, Tikkurila

Van­taan A‑kilta ry, Joki­nie­men­ka­tu 9, 01370 Vantaa

A‑kilta Vil­la Grön­berg, ”Röm­pe­ri”,  on auki arki­sin klo 8–16 

Löydöstupa, Myyrmäki

Van­taan A‑kilta ry, Löy­dös­tie 4D,
01600 Vantaa 

Löy­dös­tu­pa on auki
ma – pe klo 9 – 15

kotisivut: