Yhteystiedot

Täl­tä sivul­ta löy­dät toi­mi­pis­tei­dem­me ja hen­ki­lö­kun­tam­me yhteystiedot.

Itä-Van­taa / Vil­la Grön­berg (Röm­pe­ri)

Kil­ta­ko­ti / Asumispalvelut

Län­si-Van­taa / Löydöstupa

 

Seu­raa sivu­jam­me Face­boo­kis­sa! Siel­lä ajan­koh­tais­ta tie­toa muus­ta­kin toi­min­nas­tam­me mm. ret­ket, ryh­mät ja tapahtumat.

Tikkurila, A‑kilta Villa Grönberg (Römperi)

Vantaan A‑kilta ry
Jokiniemenkatu 9, 01380 Vantaa
045 1616 838 arkisin klo 9–14
 
Kati Skyttä
yksilövalmentaja / kuntouttava työtoiminta
p. 050 360 2233
Jaana Pohjola ja Tomi Holmikari
kiltaohjaaja
p. 050 475 6895 / 050 5519 663
Vapaaehtoisen puhelin
p. 046 528 3461, iltaisin ja viikonloppuisin

Myyrmäki, Löydöstupa

Vantaan A‑kilta ry, Löydöstupa
Löydöstie 4 D, 01600 Vantaa
Löydöstupa
p. 050 441 6828
 
Löydöstupa on avoinna ma – pe klo 9 — 15

 

Jaana Pohjola ja Tomi Holmikari
kiltaohjaaja
p. 050 475 6895 / 050 5519 663

 

 
Vapaaehtoisen puhelin
p. 046 528 3217, iltaisin ja viikonloppuisin
 

Kiltakoti, asumispalvelut

Kiltakoti, Asumispalvelut
Sydäntie 4, 01400 Vantaa
Harri Eerikäinen
p. 040 750 7331
Kirsi Kivimäki
p. 045 139 4855
Iina Hirvonen
p. 050 301 2007

Muut yhteys­tie­dot

Johannes Lahtela
toiminnanjohtaja
p. 050 372 5727

Merja Lipponen
toimistosihteeri
p. 045 1616 838

Yhteystiedot

Römperi, Tikkurila

Van­taan A‑kilta ry, Joki­nie­men­ka­tu 9, 01370 Vantaa

A‑kilta Vil­la Grön­berg, ”Röm­pe­ri”,  on auki arki­sin klo 8–16 

Löydöstupa, Myyrmäki

Van­taan A‑kilta ry, Löy­dös­tie 4D,
01600 Vantaa 

Löy­dös­tu­pa on auki
ma – pe klo 9 – 15

kotisivut: