Toiminta

Täl­lä sivul­la tie­do­te­taan sään­nöl­li­ses­tä toi­min­nas­ta ja viik­ko-ohjel­mis­ta eri toi­mi­pis­teis­sä.

Röm­pe­ri, Tik­ku­ri­la

Löy­dös­tu­pa, Myyr­mä­ki

Moni­toi­mi­ti­la Ark­ki

Seu­raa sivu­jam­me Face­boo­kis­sa! Siel­lä ajan­koh­tais­ta tie­toa muus­ta­kin toi­min­nas­tam­me mm. ret­ket, ryh­mät ja tapah­tu­mat

Viikko-ohjelma

RÖMPERI, Tikkurila

AVOINNA MA-PE 8–16

ILLAT JA VIIKONLOPUT 12–15 ja 15–18

Maanantai

10:00–11:00
Avoin kes­kus­te­lu­ryh­mä päih­deon­gel­mai­sil­le ja -toi­pu­jil­le

Tiistai

14:00
Bän­di­ryh­mä

14:45–15:45
Kun­to­jump­pa

Keskiviikko

Ret­kei­lyä
(lisä­tie­to­ja A-kil­las­ta)

Torstai

14:00–15:30
Lenk­ki­sau­na

16:00
Kil­tail­ta (paril­li­set vii­kot)

Nais­ten hyvin­voin­ti­päi­vä
(kuu­kau­den 1. tors­tai)

Perjantai

12:00
Bin­go

18:00
NA-ryh­mä kokoon­tuu tilois­sam­me

ILTAISIN 16–18 JA VIIKONLOPPUISIN 12–18 Vil­la Grön­berg on avoin­na vapaa­eh­tois­ten val­vo­jien toi­mes­ta. Aukio­lon voit var­mis­taa soit­ta­mal­la arki­sin klo 16 ja vii­kon­lop­pui­sin klo 12 tai klo 15 jäl­keen val­vo­ja­nu­me­roon 041–364 3559. Puhe­luusi ei vas­ta­ta, mikä­li kil­ta on kiin­ni.

LÖYDÖSTUPA, Myyrmäki

AVOINNA TIISTAI, KESKIVIIKKO JA TORSTAI 10–14

Maanantai

-

Tiistai

-

Keskiviikko

17:15–19:15
Avoin ver­tais­tu­ki­ryh­mä masen­nus­ta sai­ras­ta­vil­le
(16.1, 13.2, 13.3, 17.4 ja 15.5.)

Torstai

10:00–11:00
Hyvin­voin­ti-kes­kus­te­lu­ryh­mä

Perjantai

-

MONITOIMITILA ARKKI

Lie­si­to­ri 1 A 3.krs, 01600 Van­taa

Maanantai

-

Tiistai

-

Keskiviikko

-

Torstai

-

Perjantai

14:30–15:30
Joo­gan alkeet

Yhteystiedot

Römperi, Tikkurila

Van­taan A-kil­ta ry, Joki­nie­men­ka­tu 9, 01380 Van­taa

045‑1616 838 arki­sin klo 9–14

toimisto@vantaan-a-kilta.fi

A-kil­ta Vil­la Grön­berg, ”Röm­pe­ri”,  on auki arki­sin klo 8–16 (klo 20:een mah­dol­lis­ten vapaa­eh­tois­ten voi­mal­la) ja vii­kon­lop­pui­sin klo 12–18

Val­vo­ja­pu­he­lin 041–364 3559
Täs­tä nume­ros­ta voit arki­sin klo 16 jäl­keen var­mis­taa aukio­lon.
Vii­kon­lop­pui­sin tie­dus­te­lut klo 12 jäl­keen
Mikä­li nume­roon ei vas­ta­ta Röm­pe­ri on sul­jet­tu.

Löydöstupa, Myyrmäki

Van­taan A-kil­ta ry, Löy­dös­tie 4,
01600 Van­taa

045‑1616 838 arki­sin klo 10 — 14 

Löy­dös­tu­pa on auki ti – to klo 10 – 14

kotisivut: