Toiminta

Täl­lä sivul­la tie­do­te­taan sään­nöl­li­sis­tä viik­ko-ohjel­mis­ta eri toimipisteissä.

Röm­pe­ri, Tikkurila

Löy­dös­tu­pa, Myyrmäki

Seu­raa sivu­jam­me Face­boo­kis­sa! Siel­lä ajan­koh­tais­ta tie­toa muus­ta­kin toi­min­nas­tam­me mm. ret­ket, ryh­mät ja tapahtumat

Viikko-ohjelma

RÖMPERI, Tikkurila

AVOINNA MA-PE 8–16


Maanantai
Tiistai

 

Ruo­ka­ja­ko

Keskiviikko
Torstai
Perjantai

18:00
NA-ryh­mä kokoon­tuu tiloissamme

LÖYDÖSTUPA, Myyrmäki

AVOINNA MA-PA 9–15

Maanantai

-

Tiistai

Ruo­ka­ja­ko

Ruo­ka­ryh­mä klo 12.00

Keskiviikko
Torstai

16.00

NA-Nai­set kokoon­tu­vat tiloissamme

Perjantai

Yhteystiedot

Römperi, Tikkurila

Van­taan A‑kilta ry, Joki­nie­men­ka­tu 9, 01370 Vantaa

A‑kilta Vil­la Grön­berg, ”Röm­pe­ri”,  on auki arki­sin klo 8–16 

Vapaa­eh­toi­sen puhe­lin 041–364 3559
Täs­tä nume­ros­ta voit arki­sin klo 16 jäl­keen var­mis­taa aukiolon.
Vii­kon­lop­pui­sin tie­dus­te­lut klo 12 jälkeen
Mikä­li nume­roon ei vas­ta­ta Röm­pe­ri on suljettu.

Löydöstupa, Myyrmäki

Van­taan A‑kilta ry, Löy­dös­tie 4D,
01600 Vantaa 

Löy­dös­tu­pa on auki
ma – pe klo 9 – 15

kotisivut: