Koke­mus­asian­tun­ti­ja­rek­ry­toin­ti — KAP Van­taa

KAP Van­taa ‑han­ke palk­kaa vii­si osa-aikais­ta koke­mus­asian­tun­ti­jaa mää­rä­ai­kai­seen työ­suh­tee­seen syk­syk­si 2020. Työ­teh­tä­viä ovat muun muas­sa kou­lut­ta­mi­nen, yhteis­ke­hit­tä­mi­nen ja työ­pa­jo­jen pitä­mi­nen.
Klik­kaa link­ki auki haku­kaa­vak­kee­seen ja lue lisää!

Rek­ry­toin­tiin liit­ty­vät lisä­tie­dus­te­lut:

27.–31.7.2020 han­ke­työn­te­ki­jä Kat­ri Sal­mi

katri.salmi@vantaan-a-kilta.fi, puh. 050 321 1577

3.–7.8.2020 han­ke­pääl­lik­kö Rai­sa Sara­nie­mi

raisa.saraniemi@vantaan-a-kilta.fi, puh. 050 320 1285

Yhteystiedot

Römperi, Tikkurila

Van­taan A‑kilta ry, Joki­nie­men­ka­tu 9, 01370 Van­taa

045‑1616 838 arki­sin klo 9–14

toimisto@vantaan-a-kilta.fi

A‑kilta Vil­la Grön­berg, ”Röm­pe­ri”,  on auki arki­sin klo 8–16 (klo 20:een mah­dol­lis­ten vapaa­eh­tois­ten voi­mal­la) ja vii­kon­lop­pui­sin klo 12–18

Val­vo­ja­pu­he­lin 041–364 3559
Täs­tä nume­ros­ta voit arki­sin klo 16 jäl­keen var­mis­taa aukio­lon.
Vii­kon­lop­pui­sin tie­dus­te­lut klo 12 jäl­keen
Mikä­li nume­roon ei vas­ta­ta Röm­pe­ri on sul­jet­tu.

Löydöstupa, Myyrmäki

Van­taan A‑kilta ry, Löy­dös­tie 4,
01600 Van­taa

045‑1616 838 arki­sin klo 10 — 14 

Löy­dös­tu­pa on auki ma – pe klo 9 – 15

kotisivut: